Sejak kebelakangan ini, pusat darah di seluruh negara telah mengalami penurunan yang signifikan terhadap sumbangan darah disebabkan oleh Pandemik COVID-19. Penderma secara sukarela adalah satu-satunya sumber darah bagi mereka yang memerlukan, namun kerana keadaan semasa, tidak hanya segelintir yang mampu melangkah ke hadapan untuk menderma, dan bilangan orang yang dijangkiti semakin tinggi, lebih ramai yang tidak sesuai untuk menderma darah di hadapan.

Sekiranya anda seorang warganegara yang sihat, dermalah darah anda kepada yang memerlukan. Oleh itu, kami berkongsi maklumat di bawah berkenaan dengan ‘Derma Darah’ dari Hospital Besar Pulau Pinang untuk tindakan / sebaran seterusnya kepada kenalan anda.

Sila ambil maklum bahawa Slip Perjalanan Derma Darah boleh diambil di pautan yang tertera:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca09FoZKRBZxPuQ1wOmVxiyT2YOCJMMMoOQ6av1FuibJ2FPA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Tindakan anda boleh menyelamatkan nyawa!

___________________________________________________________________________________________________________

Over the past weeks, blood centers throughout the country have experienced a significant drop in donations due to the COVID-19 Pandemic. Volunteer donors are the only source of blood for those who need it, but because the current situation, not only fewer people are stepping forward in donating, and as the numbers of people infected are growing higher, more people may not be fit enough to donate blood going forward.

If you’re healthy citizen, your blood donation is needed. Thus, we are sharing the below flyer of the ‘Blood Donation’ from General Hospital Pulau Pinang for your onwards action/circulation to your contacts.

Please be also be informed that Slip Perjalanan Derma Darah can be retrieved by clicking the following link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca09FoZKRBZxPuQ1wOmVxiyT2YOCJMMMoOQ6av1FuibJ2FPA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Your small actions may save lives!